ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มาก ลังพลาสติก ลังขนาดใหญ่ ลังขนาดใหญ่ติดล้อ ลังพลาติกติดล้อ ลังพลาสติกขนาดใหญ่ติดล้อ Super Container

 

 

 

 

ลังพลาสติกขนาดใหญ่ - 8251

 

ขนาดภายนอก L1050 x W640 x H475 มม.

 

ขนาดภายใน L990 x W585 x H325 มม.

 

ขาสูง 140 มม. โหลดได้ 150 กก. วัตถุดิบ HDPE

 

*** สามารถติดล้อได้ ***

 

 

 

ลังพลาสติกขนาดใหญ่ - 8255

 

ขนาดภายนอก L1050 x W640 x H565 มม.

 

ขนาดภายใน L990 x W585 x H415 มม.

 

ขาสูง 140 มม. โหลดได้ 200 กก. วัตถุดิบ HDPE 

 

*** สามารถติดล้อได้ ***

 

 

 

ลังพลาสติกขนาดใหญ่ - 8253

 

ขนาดภายนอก L1050 x W640 x H475 มม.

 

ขนาดภายใน L990 x W585 x H415 มม.

 

ขาสูง 45 มม. โหลดได้ 200 กก. วัตถุดิบ HDPE

 

*** สามารถติดล้อได้ ***

  

 

 

ลังพลาสติกขนาดใหญ่ - 8257

 

ขนาดภายนอก L1050 x W640 x H595 มม.

ขนาดภายใน L990 x W585 x H535 มม.

ขาสูง 45 มม. โหลดได้ 300 กก. วัตถุดิบ HDPE

*** สามารถติดล้อได้ ***

 

 

 

 

ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ผนังเปิด 1 ด้าน - 8252

 

ขนาดภายนอก L1050 x W640 x H475 มม.

ขนาดภายใน L990 x W585 x H415 มม.

ขาสูง 140 มม. โหลดได้ 150 กก. วัตถุดิบ HDPE

*** สามารถติดล้อได้ ***

 

 

 

 

ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ผนังเปิด 1 ด้าน - 8256

 

ขนาดภายนอก L1050 x W640 x H565 มม.

ขนาดภายใน L990 x W585 x H415 มม.

ขาสูง 140 มม. โหลดได้ 200 กก. วัตถุดิบ HDPE

*** สามารถติดล้อได้ ***

 

 

 

 

ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ผนังเปิด 1 ด้าน - 8254

 

ขนาดภายนอก L1050 x W640 x H475 มม.

ขนาดภายใน L990 x W585 x H415 มม.

ขาสูง 45 มม. โหลดได้ 200 กก. วัตถุดิบ HDPE

*** สามารถติดล้อได้ ***

 

   
   
   

 

 

หากต้องการติดล้อ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

 

 

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก