พิมพ์
หมวด: -สินค้าทั้งหมด
ฮิต: 1261

 

ถังขยะ ถังขยะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังขยะเทศบาล ถังขะกลม ถังขยะเหลี่ยม ถังขยะใส ถังขยะตั้งพื้น ถังขยะขาเหยียบ ถังขยะแบบแยกประเภท โครงแขวนถุงขยะ

  

ถังชยะพลาสติก - ถังขยะ กทม. ติดล้อ

 

 

 

 

  

RB12HW : ถังขยะติดล้อแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะติดล้อ ขนาดภายนอก 555 x 480 x 1095 มม.

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. มีสีแดง,สีน้ำเงิน,

สีเหลือง,สีเขียว ขนาดบรรจุ 120 ลิตร

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

RB24HW : ถังขยะติดล้อแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะติดล้อ ขนาดภายนอก 710 x 580 x 1227 มม.

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. มีสีแดง,สีน้ำเงิน,

สีเหลือง,สีเขียว ขนาดบรรจุ 240 ลิตร

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. วัตถุดิบ HDPE

 

 

 

 

  

RB12 : ถังขยะติดล้อแบบฝาเรียบ

 

ถังขยะติดล้อ ขนาดภายนอก 555 x 480 x 1012 มม.

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. มีสีแดง,สีน้ำเงิน,

สีเหลือง,สีเขียว ขนาดบรรจุ 120 ลิตร

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. วัตถุดิบ HDPE

 

 

 

 

RB24 : ถังขยะติดล้อแบบฝาเรียบ

 

ถังขยะติดล้อ ขนาดภายนอก 710 x 580 x 1080 มม.

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. มีสีแดง,สีน้ำเงิน,

สีเหลือง,สีเขียว ขนาดบรรจุ 240 ลิตร

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. วัตถุดิบ HDPE

 

 

 

 

 

RB-24F : ถังขยะติดล้อพร้อมขาเหยียบ

ถังขยะติดล้อ ขนาดภายนอก 740 x 593 x 1070 มม.

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. มีสีเทา, วัตถุดิบ PP

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. ขนาดบรรจุ 240 ลิตร 

 

 

 

 

 RB-10F : ถังขยะติดล้อพร้อมขาเหยียบ

ถังขยะติดล้อ ขนาดภายนอก 557 x 483 x 835 มม.

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. มีสีเทา, วัตถุดิบ PP

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. ขนาดบรรจุ 100 ลิตร

 

 

 

  

MGB660 : ถังขยะใหญ่ติดล้อ 660 ลิตร

 

ขนาด 1310 x 775 x 1175 มม. ล้อยาง 8" ติดเบรก 2

มีรูระบายน้ำด้านล่าง, มีสีเขียว, วัตถุดิบ HDPE

ถังขยะติดล้อ/ถังขยะกทม. ขนาดบรรจุ 660 ลิตร 

 

 

ถังชยะพลาสติก - ถังขยะเหลี่ยมขนาดใหญ่

 

 

 

DBS06S : ถังขยะเหลี่ยมแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 400 x 400 x 850 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 60 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE 

 

 

 

 

DBS09S : ถังขยะเหลี่ยมแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 470 x 470 x 950 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 90 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE 

 

 

 

 

DBS12S : ถังขยะเหลี่ยมแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 520 x 520 x 1040 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 120 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE

 

 

ถังชยะพลาสติก - ถังขยะเหลี่ยมขนาดกลาง

 

 

 

 

 

O01001 : ถังขยะเหลี่ยมแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 285 x 285 x 600 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 20 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

 O01002 : ถังขยะเหลี่ยมแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 380 x 350 x 755 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 40 ลิตร วัตถุดิบ PP

 

 

 

 

 O01003 : ถังขยะเหลี่ยมแบบมีช่องพร้อมบานสวิง 

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 420 x 395 x 830 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 60 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

ถังชยะพลาสติก - ถังขยะกลม ไม่มีบานสวิง

 

 

  

DBR07: ถังขยะกลมแบบไม่มีบานสวิง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 410 x สูง 810 มม.

ถังขยะกลม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 70 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE

 

 

 

DBR11 : ถังขยะกลมแบบไม่มีบานสวิง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 480 x สูง 970 มม.

ถังขยะกลม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 110 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE 

 

ถังชยะพลาสติก - ถังขยะเหลี่ยมไม่มีบานสวิง

 

 

 

DBS06 : ถังขยะเหลี่ยมแบบไม่มีบานสวิง - ขนาด 60 ลิตร

  

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 400 x 400 x 850 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 60 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE

    

 

 

 

DBS09 : ถังขยะเหลี่ยมแบบไม่มีบานสวิง - ขนาด 90 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 470 x 470 x 950 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 90 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE 

 

 

 

 

DBS12 : ถังขยะเหลี่ยมแบบไม่มีบานสวิง- ขนาด 120 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 520 x 520 x 1040 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 60 ลิตร วัตถุดิบ LLDPE 

 

 

ถังชยะเหลี่ยมตั้งพื้น แบบฝาแกว่ง

 

 

 

 

RW9258 : ถังขยะเหลี่ยมแบบฝาแกว่ง - ขนาด 40 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 380 x 305 x 62 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 40 ลิตร วัตถุดิบ PP

   

 

 

 

 

523DC : ถังขยะเหลี่ยมแบบฝาแกว่ง- ขนาด 14 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 290 x 235 x 390 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเขียว,สีเหลือง

ขนาดบรรจุ 14 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

561DC : ถังขยะเหลี่ยมแบบฝาแกว่ง - ขนาด 30 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 370 x 290 x 600 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเขียว,สีเหลือง

 ขนาดบรรจุ 30 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

 562DC : ถังขยะเหลี่ยมแบบฝาแกว่ง- ขนาด 50 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 420 x 315 x 700 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเขียว,สีเหลือง

ขนาดบรรจุ 50 ลิตร วัตถุดิบ PP

 

 

 

 

RW9255 : ถังขยะเหลี่ยมแบบฝาแกว่ง- ขนาด 30 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 350 x 230 x 720 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเขียว

ขนาดบรรจุ 30 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

2146 : ถังขยะเหลี่ยมแบบฝาแกว่ง- ขนาด 14 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 310 x 180 x 420 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีครีม

ขนาดบรรจุ 14 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

2145 : ถังขยะขาเหยียบทรงเหลี่ยม - ขนาด 15 ลิตร

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 330 x 240 x 410 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีครีม

ขนาดบรรจุ 15 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 TAB100R : ถังขยะกลมแบบฝาแกว่ง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 515 x สูง 870 มม.

ถังขยะกลม มีสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเขียว,สีเหลือง

ขนาดบรรจุ 100 ลิตร วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

15GWB : ถังขยะกลมแบบฝาแกว่ง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 x สูง 640 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีดำ ขนาดบรรจุ 57 ลิตร

วัตถุดิบ PP RECYCLE 

  

 

 

20GWB : ถังขยะกลมแบบฝาแกว่ง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 x สูง 780 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีดำ

ขนาดบรรจุ 75 ลิตร วัตถุดิบ PP RECYCLE  

 

 

 

 

 

 RW9294 : ถังขยะกลมแบบฝาแกว่ง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 457 x สูง 855 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง

ขนาดบรรจุ 75 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

RW9292 : ถังขยะกลมแบบฝาแกว่ง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 x สูง 580 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 20 ลิตร วัตถุดิบ PP 

  

 

 

 

 

  RW9293 : ถังขยะกลมแบบฝาแกว่ง

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 380 x สูง 690 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 45 ลิตร วัตถุดิบ PP

  

 

ถังชยะเหลี่ยม/กลม แบบไม่มีฝาปิด

 

 

 

RW9078 : ถังขยะเหลี่ยมแบบไม่มีฝาปิด

 

ขนาดภายนอก 282 x 180 x 330 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 11 ลิตร วัตถุดิบ PP

 

 

 

 RW9071 : ถังขยะกลมแบบไม่มีฝาปิด

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 152 x สูง 158 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 2 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

RW9072 : ถังขยะกลมแบบไม่มีฝาปิด

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 205 x สูง 220 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

RW9073 : ถังขยะกลมแบบไม่มีฝาปิด

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 220 x สูง 273 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 8 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

RW9074 : ถังขยะกลมแบบไม่มีฝาปิด

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 255 x สูง 327 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 12 ลิตร วัตถุดิบ PP

 

 

 

 

 

RW9075 : ถังขยะกลมแบบไม่มีฝาปิด

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 290 x สูง 405 มม.

ถังขยะกลม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 20 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

ถังขยะเหลี่ยมตั้งพื้น แบบขาเหยียบ

 

 

 

 PB-30 : ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 410 x 398 x 435 มม.

ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ มีสีดำ

ขนาดบรรจุ 30 ลิตร วัตถุดิบ PP

  

 

 

 

 

 PB-45 : ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 410 x 398 x 600 มม.

ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ มีสีดำ

ขนาดบรรจุ 45 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 PB-68 : ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 504 x 412 x 673 มม.

ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ มีสีดำ

ขนาดบรรจุ 68 ลิตร วัตถุดิบ PP

 

 

 

 

PB-87 : ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 500 x 410 x 820 มม.

ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ มีสีดำ

ขนาดบรรจุ 87 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

RW9020 : ถังขยะเหลี่ยมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะเหลี่ยม ขนาดภายนอก 260 x 250 x 350 มม.

ถังขยะเหลี่ยม มีสีฟ้า, สีครีม, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 10 ลิตร วัตถุดิบ PP

  

 

 

 

 

 RW9082 : ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 178 x สูง 215 มม.

ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ มี สีฟ้า, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 3 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

RW9083 : ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 x สูง 260 มม.

ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ มี สีครีม, สีฟ้า, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 5.5 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

RW9084 : ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 260 x สูง 330 มม.

ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ มี สีครีม, สีฟ้า, สีชมพู

ขนาดบรรจุ 10 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

 

RW9085 : ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 320 x สูง 425 มม.

ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ มี สีครีม, สีฟ้า

ขนาดบรรจุ 18 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

 

 

RW9086 : ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ

 

ถังขยะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 380 x สูง 545 มม.

ถังขยะกลมแบบขาเหยียบ มี สีครีม

ขนาดบรรจุ 35 ลิตร วัตถุดิบ PP 

 

 

ถังชยะชนิดใสแบบ เหลี่ยม เหลี่ยมบานสวิง กลม แบบไม่มีฝาและแบบแยกขยะ

 

 

 

 

  ถังขยะสำหรับแก้วและขวด - RW9271+2

 

ขนาดภายนอก L430 x W390 x H710 มม.

ขนาดภายใน L430 x W390 x H710 มม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางช่องใส่ขวดแก้ว/พลาสติก 90 มม. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางช่องใส่กระป๋อง 90 มม. 

ขนาดบรรจุ 56 ลิตร ใช้ถุงขยะขนาด 28 x 36 นิ้ว

 

 

 

 

ถังขยะสำหรับแก้วและขวด - PB-90H

 

ขนาดภายนอก L524 x W300 x H808 มม.

ขนาดช่องทิ้ง 120 มม. ฝา มี 2 รูสำหรับกระป๋อง+ขวด

น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก วัตถุดิบ PE

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางช่องใส่กระป๋อง 90 มม. 

ขนาดบรรจุ 90 ลิตร ใช้ถุงขยะขนาด 30 x 40 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 ถังขยะรีไซเคิลตั้งพื้นสำหรับขยะประเภท แผ่นกระดาษ - PB-60P

 

ขนาดภายนอก L453 x W336 x H790 มม.

ขนาดช่องทิ้ง L219 x W30 มม. เหมาะกับทิ้งแผ่นกระดาษ

วัตถุดิบ PP, ออกแบบได้สวยงาม น่าใช้ 

*** ใช้ถุงขยะขนาด 28 x 36 นิ้ว ***

 

 

 

 

 

ถังขยะรีไซเคิลตั้งพื้น  - PB-60C

 

ขนาดภายนอก L453 x W338 x H790 มม.

ขนาดช่องทิ้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 89 มม.

สำหรับขยะประเภท ขวด กระป๋อง วัตถุดิบ PP 

*** ใช้ถุงขยะขนาด 28 x 36 นิ้ว ***

    

 

 

 

 

ถังขยะรีไซเคิลตั้งพื้น - PB-60G

 

ขนาดภายนอก L458 x W358 x H790 มม.

ช่องทิ้งมีขนาด L217 x W205 มม.

สำหรับขยะประเภททั่วๆไป วัตถุดิบ PP 

*** ใช้ถุงขยะขนาด 28 x 36 นิ้ว ***

 

 

 

 

 

ถังขยะแยกประเภทขยะ - MWB-60R

ถังขยะรีไซเคิล 3 ใบพร้อมฐานล้อ

  

 

ขนาดภายนอก L95 x W480 x H733 มม. วัตถุดิบของถังขยะ PP

ฐานรองถังมีล้อพลาสติก 4 ล้อ ขนาด 50 x 17 มม. 

สีเหลือง : ขยะทั่วไป, สีแดง : ขยะอันตราย 

สีน้ำเงิน ขยะประเภทหนังสือพิมพ์ แผ่นกระดาษ นิตยสาร

ขนาดบรรจุ 60 ลิตร ใช้ถุงขยะขนาด 28 x 36 นิ้ว 

 

ฐานถังขยะแยกประเภทขยะของรุ่น MWB-60R

 

ฐานรองถังมีล้อพลาสติก 4 ล้อ ขนาด 50 x 17 มม. 

 

 

  ถังขยะใสแบบฝาแกว่ง 3 ใบพร้อมฐานล้อ - RW9271+4

 

ขนาดภายนอก L535 x W425 x H810 มม. วัตถุดิบ PS

ถังขยะใส ฝาสี แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน ฝาต่อกันได้

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี เหนียว แข็งแรง ทนทาน

ขนาดบรรจุ 56 ลิตร ใช้ถุงขยะขนาด 28 x 36 นิ้ว

 

 

 

 

 ถังขยะใสแบบฝาแกว่งใสแบบฝาแกว่ง - RW9271+3

 

ขนาดภายนอก L440 x W425 x H810 มม. วัตถุดิบ PS

ถังขยะใสฝาบานสวิงใส ไม่สามารถต่อกับฝาสีได้ 

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี เหนียว แข็งแรง ทนทาน

ขนาดบรรจุ 56 ลิตร ใช้ถุงขยะขนาด 28 x 36 นิ้ว 

  

 

โครงแขวนถุงขยะ  

 

 

 

 

โครงแขวนถุงขยะ - Sack Holder

 

GT-3545 : โครงแขวนถุงขยะแบบใช้มือเปิดปิด

โครงแขวนถุงขยะ ขนาด 450 x 405 x 875 มม.

โครงแขวนถุงขยะ ใช้ถุงขนาด 30"x40"(90ลิตร) 

โครงแขวนถุงขยะ เปิดฝาโดยใช้มือเปิด 

   

 

 

 

 โครงแขวนถุงขยะ - Sack Holder

 

GT-3545P : โครงแขวนถุงขยะแบบใช้เท้าเหยียบ

โครงแขวนถุงขยะ ขนาด 450 x 430 x 875 มม.

โครงแขวนถุงขยะ ใช้ถุงขนาด 30"x40"(90ลิตร) 

โครงแขวนถุงขยะ ขาเหยียบเพื่อเปิดฝา

 

 

 ถุงขยะสีดำ

 

ถุงขยะสีดำ คุณภาพดี เนื้อเหนียว ฉีกขาดยาก 

ใส่ขยะได้ทุกชนิด ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง

มีขนาด 18"x20", 24"x28", 30"x40", 36"x45" 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก