แพลเลทพลาสติก แบบมีแผ่นยึดขา

เพิ่มขาสกีตามแนวยาว ทำให้แข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากขึ้น สามารถวางบนชั้นวาง Racking Load 300 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

 แพลเลทแบบมีแผ่นยึดขา Model : LW1111NS

 

ขนาดของแพลเลท 1100 x 1100 x 150 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1000 - 1500 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  300 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

 แพลเลทแบบมีแผ่นยึดขา Model : LS1111S

 

ขนาดของแพลเลท 1100 x 1100 x 155 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 1200 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 600 - 1200 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  250 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

 

  

 แพลเลทแบบมีแผ่นยึดขา Model : LT1111S

 

ขนาดของแพลเลท 1100 x 1100 x 155 มิลลิเมตร 

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 1000 กิโลกรัม  

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 400 - 1000 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

 

  

 แพลเลทแบบมีแผ่นยึดขา Model : LW0812S

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 800 x 150 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1000 - 1500 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  300 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

 

  

 แพลเลทแบบมีแผ่นยึดขา Model : LW1012NS

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 150 มิลลิเมตร 

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม  

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1000 - 1500 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  300 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

  

 

 

 

   

 แพลเลทแบบมีแผ่นยึดขา Model : LS1012S

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 155 มิลลิเมตร 

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 1200 กิโลกรัม  

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 600 - 1200 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  250 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

 

  แพลเลทแบบมีแผ่นยึดขา Model : LT1012S

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 155 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 1000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 400 - 1000 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

แพลเลทกระจายสินค้า แบบสวมเก็บได้  

ซ้อนเก็บได้ ไม่เปลืองพื้นที่สำหรับจัดเก็บ เหมาะสำหรับขนส่งแบบ One Way

 

 

 

 

 

  แพลเลทแบบสวมเก็บได้ Model : LW1111N

 

ขนาดของแพลเลท 1100 x 1100 x 130 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 600 - 1200 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

  แพลเลทแบบสวมเก็บได้ Model : LS1111

 

ขนาดของแพลเลท 1100 x 1100 x 135 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 1200 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 400 - 1000 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

  

 

 

 

   

  แพลเลทแบบสวมเก็บได้ Model : LW0812

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 800 x 130 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 600 - 1200 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

  

 

   

  แพลเลทแบบสวมเก็บได้ Model : LW1012N

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 130 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 600 - 1200 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

    

 แพลเลทแบบสวมเก็บได้ Model : ES1012LW

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 135 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 2500 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 750 - 1500 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ HDPE ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

 

   

  แพลเลทแบบสวมเก็บได้ Model : LS1012

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 135 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 1200 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 400 - 1000 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  -  กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

   

 

แพลเลทจัดเก็บ แบบหน้าเดียว/มีคานยึดขา

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม ผิวหน้าเรียบ ทำความสะดาดได้ง่ายและนวดเร็ว 

 

 

 

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : CDA1111N

 

ขนาดของแพลเลท 1100 x 1100 x 122 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 3000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1000 - 1600 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  - กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์และรถยกลาก

 

 

 

 

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : BS0812F

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 800 x 170 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 4000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1500 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  700 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ HDPE ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์และรถยกลาก

  

 

 

  

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : CS1012

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 150 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 4000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1200 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  500 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ HDPE ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์และรถยกลาก

 

  

 

 

  

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : CDA1012

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 150 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 4000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1600 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  500 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ PP ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์และรถยกลาก

 

  

 

แพลเลทจัดเก็บ แบบหน้าเดียว/ไม่มีคานยึดขา (3 ขา)

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม ผิวหน้าเรียบ ทำความสะดาดได้ง่ายและนวดเร็ว 

   
 

 

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : MW1012N (สีดำ)

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 160 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 4500 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1000-1500 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  500 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ HDPE ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

    

 

 

 

 

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : MW1012N (สีเทา)

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 160 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 4500 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 1000-1500 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  500 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ HDPE ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

    

 

 

   

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : ES1012N

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1000 x 170 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 6000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  1000 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ HDPE ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

 

 

 

 แพลเลทแบบหน้าเดียว Model : ES1212N

 

ขนาดของแพลเลท 1200 x 1200 x 170 มิลลิเมตร

แพลเลทวางบนพื้นราบ รับน้ำหนักได้ 7000 กิโลกรัม 

แพลเลทขณะเคลื่อนย้าย รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม

แพลเลทขณะวางบนชั้นวาง รับน้ำหนักได้  1200 กิโลกรัม

 

วัตถุดิบ HDPE ใช้ได้กับรถโฟล์คลิฟท์, สแตกเกอร์และรถยกลาก

 

   
   
   


  

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก