#ลังทึบ #ลังทึบพลาสติก #ลังทึบซ้อนได้ #ลังพลาสติกทึบ #ลังพลาสติก #ลังอุตสาหกรรม

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบทึบ

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบทึบ - รุ่นตวามจุ 5 - 9 ลิตร

 

 

120 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 305 x 200 x 115 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 265 x 165 x 110 มม.

รับน้ำหนัก 5 กก. ขนาดบรรจุ 5.0 ลิตร

 วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว

 

 

 

8078 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 346 x 195 x 123 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 286 x 162 x 115 มม.

รับน้ำหนัก 5 กก. ขนาดบรรจุ 5.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน

 

 

 

8217 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 350 x 270 x 95 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 310 x 240 x 90 มม.

รับน้ำหนัก 8 กก. ขนาดบรรจุ 6.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน สีเขียว

  

 

 

995 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 330 x 330 x 100 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 295 x 295 x 95 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 8.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 

 

 

8056 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 346 x 195 x 123 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 286 x 162 x 115 มม.

รับน้ำหนัก 5 กก. ขนาดบรรจุ 5.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน

 

 

 

2553 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 370 x 280 x 125 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 320 x 240 x 120 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 9.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 

 

 

2553+2553L - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียวพร้อมฝา

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 370 x 280 x 125 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 320 x 240 x 120 มม.

ขนาดของฝา ภายนอก 375 x 285 x 20 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 9.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

ลังพลาสติกชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - รุ่นตวามจุ 10 - 15 ลิตร

 

 

1118 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 400 x 275 x 135 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 365 x 240 x 125 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 10.5 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

1118+1118L - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียวพร้อมฝา

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 400 x 275 x 135 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 365 x 240 x 125 มม.

ขนาดของฝา ภายนอก 405 x 280 x 35 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 10.5 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว 

 

 

 

118 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 405 x 280 x 135 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 365 x 240 x 125 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 11.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว 

  

ลังพลาสติกชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - รุ่นตวามจุ 16 - 22 ลิตร

 

 

 2555 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 440 x 328 x 150 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 400 x 290 x 140 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 16.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 

 

 

2555+2555L - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 440 x 328 x 150 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 400 x 290 x 140 มม.

ขนาดของฝา ภายนอก 440 x 330 x 23 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 16.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 

 

 

1026 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 508 x 325 x 180 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 465 x 290 x 165 มม.

รับน้ำหนัก 20 กก. ขนาดบรรจุ 22.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

1026+1026L - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 508 x 325 x 180 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 465 x 290 x 165 มม.

ขนาดของฝา ภายนอก 508 x 330 x 23 มม.

รับน้ำหนัก 20 กก. ขนาดบรรจุ 22.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

ลังพลาสติกชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - รุ่นตวามจุ 22.5 - 40 ลิตร 

 

 

116 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 510 x 330 x 175 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 470 x 292 x 170 มม.

รับน้ำหนัก 20 กก. ขนาดบรรจุ 23.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว

 

 

 

 8021 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 410 x 345 x 290 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 380 x 315 x 280 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 33.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน 

 

 

 

2546 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 575 x 365 x 200 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 540 x 330 x 190 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 33.5 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

ลังพลาสติกชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - รุ่นตวามจุ 50 - 60 ลิตร 

 

 

B2 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 570 x 430 x 255 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 520 x 395 x 245 มม.

รับน้ำหนัก 30 กก. ขนาดบรรจุ 50.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

B2+B2L - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 570 x 430 x 255 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 520 x 395 x 245 มม.

ขนาดของฝา ภายนอก 570 x 435 x 28 มม.

รับน้ำหนัก 30 กก. ขนาดบรรจุ 50.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

2541 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 580 x 375 x 305 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 540 x 340 x 290 มม.

รับน้ำหนัก 40 กก. ขนาดบรรจุ 53.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

2541+2541L - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 580 x 375 x 305 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 540 x 340 x 290 มม.

ขนาดของฝา ภายนอก 580 x 375 x 25 มม.

รับน้ำหนัก 40 กก. ขนาดบรรจุ 53.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

2550 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 645 x 440 x 230 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 610 x 405 x 220 มม.

รับน้ำหนัก 35 กก. ขนาดบรรจุ 54.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 

ลังพลาสติกชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - รุ่นตวามจุ 70 - 90 ลิตร

 

 

8090 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 685 x 580 x 215 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 659 x 545 x 200 มม.

รับน้ำหนัก 40 กก. ขนาดบรรจุ 70.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีเขียว

 

 

 

2558 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 697 x 580 x 218 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 659 x 537 x 202 มม.

รับน้ำหนัก 40 กก. ขนาดบรรจุ 71.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

B1 - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 585 x 490 x 373 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 550 x 450 x 360 มม.

รับน้ำหนัก 50 กก. ขนาดบรรจุ 89.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

B1+B1L - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 585 x 490 x 373 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 550 x 450 x 360 มม

ขนาดของฝา ภายนอก 587 x 484 x 25 มม.

รับน้ำหนัก 40 กก. ขนาดบรรจุ 53.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

B1H - ลังทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 585 x 490 x 373 มม.

ลังทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 550 x 450 x 360 มม.

รับน้ำหนัก 50 กก. ขนาดบรรจุ 89.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

( สามารถใช้ฝารหัส B1L ร่วมกับ B1H ได้ ) 

 

ลังพลาสติกชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - แบบถาดทึบ 

 

 

 100 - ถาดทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 295 x 210 x 45 มม.

ถาดทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 280 x 190 x 35 มม.

รับน้ำหนัก 2 กก. ขนาดบรรจุ 1.8 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีฟ้า, สีแดง, สีเขียว 

 

 

 

CS032 - ถาดทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 555 x 358 x 98 มม.

ถาดทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 510 x 320 x 88 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 14.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

104 - ถาดทึบซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดทึบซ้อนได้ ขนาดภายนอก 690 x 445 x 115 มม.

ถาดทึบซ้อนได้ ขนาดภายใน 660 x 425 x 105 มม.

รับน้ำหนัก 20 กก. ขนาดบรรจุ 29.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว 

 

 

ลังพลาสติกชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - แบบสองสี

ปริมาณการสั่งขั้นต่ำ 1,000 ใบ สนใจกรุณาติดต่อฝ่ายขาย

 

 

 

 8261TT - ลังพลาสติกสองสี

 

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายนอก 380 x 290 x 170 มม.

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายใน 340 x 250 x 150 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 12.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีให้เลือก 4 คู่สี 

 

 

 

8262TT - ลังพลาสติกสองสี

 

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายนอก 380 x 290 x 240 มม.

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายใน 340 x 250 x 225 มม.

รับน้ำหนัก 20 กก. ขนาดบรรจุ 19 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีให้เลือก 4 คู่สี 

 

 

 

8263TT - ลังพลาสติกสองสี

 

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายนอก 580 x 375 x 235 มม.

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายใน 540 x 340 x 215 มม.

รับน้ำหนัก 35 กก. ขนาดบรรจุ 39 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีให้เลือก 4 คู่สี 

 

 

 

8264TT - ลังพลาสติกสองสี

 

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายนอก 580 x 375 x 305 มม.

ลังพลาสติกสองสี ขนาดภายใน 540 x 340 x 290 มม.

รับน้ำหนัก 45 กก. ขนาดบรรจุ 53 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีให้เลือก 4 คู่สี 

 

   

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก