ลังพลาสติกซ้อนได้แบบโปร่ง ลังโปร่ง ลังซ้อนแบบโปร่ง ลังซ้อนได้แบบโปร่ง ลังพลาสติก ลังสำหรับอุตสาหกรรม ถาดโปร่ง ถาดพลาสติก ถาดซ้อนได้

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบโปร่ง

 

 

 8218 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 350 x 270 x 95 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 310 x 240 x 90 มม.

รับน้ำหนัก 5 กก. ขนาดบรรจุ 6.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, เขียว 

 

 

 

8076 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 352 x 272 x 125 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 310 x 243 x 120 มม.

รับน้ำหนัก 7 กก. ขนาดบรรจุ 9.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน 

 

 

 

8241- ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 440 x 337 x 240 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 400 x 308 x 233 มม.

รับน้ำหนัก 30 กก. ขนาดบรรจุ 28.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน 

 

 

 

025 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 665 x 395 x 205 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 590 x 365 x 190 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 40.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

2540 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 570 x 375 x 310 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 535 x 340 x 290 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 52.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

1028 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 615 x 425 x 245 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 580 x 385 x 235 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 52.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - แบบถาดโปร่ง 

 

 

JB01 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 400 x 300 x 100 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 355 x 255 x 90 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 8.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

JB02 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 600 x 400 x 80 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 550 x 350 x 68 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 13.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

C048 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 600 x 400 x 130 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 570 x 370 x 120 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 25.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

CS033 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 620 x 425 x 180 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 578 x 385 x 168 มม.

รับน้ำหนัก 20 กก. ขนาดบรรจุ 37.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 

 

 

C049 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 600 x 400 x 240 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 570 x 370 x 225 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 47.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

   

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก

 

 

ลังพลาสติกโปร่งใส ลังพลาสติกติดล้อ ลังใส ลังใสพร้อมฝา ลังใสมีล้อ ลังพลาสติกใสมีล้อ ลังพลาสติกใสมีล้อ ลังพลาสติกใสมีพล้อมีฝา

 

 

 

 ลังพลาสติกมีฝาปิดแบบใส - 2549

 

ขนาดภายนอก L470 x W350 x H262 มม. 

ขนาดภายใน L395x W312 x H220 มม. 

ขนาดของก้นถัง L375 x W290 วัตถุดิบ PPcopo

รับน้ำหนักได้ 25.5 ลิตร, มี สีฟ้า, สีเขียว, สีชมพู

 

 

  ลังพลาสติกมีฝาปิดแบบใส - 2548

 

ขนาดภายนอก L585 x W410 x H290 มม. 

ขนาดภายใน L520 x W372 x H242 มม. 

ขนาดของก้นถัง L495 x W350 วัตถุดิบ PPcopo

รับน้ำหนักได้ 44 ลิตร, มี สีฟ้า, สีเขียว, สีชมพู

 

 

 

 ลังพลาสติกมีฝาปิดแบบใส - 2552

 

ขนาดภายนอก L690 x W460 x H390 มม. 

ขนาดภายใน L605x W417 x H330 มม. 

ขนาดของก้นถัง L570 x W380 วัตถุดิบ PPcopo

รับน้ำหนักได้ 77 ลิตร, มี สีฟ้า, สีเขียว, สีชมพู

 

  

  

 

 

 

 ลังพลาสติกมีฝาปิดแบบทึบ - 66+A

 

ขนาดภายนอก L435 x W335 x H235 มม. 

ขนาดภายใน L405 x W315 x H220 มม. 

ขนาดของก้นถัง L380 x W290 วัตถุดิบ PP

โหลดได้ 14 ลิตร, มี สีน้ำตาล, สีฟ้า, สีเขียว, สีชมพู

  

 

 ลังพลาสติกมีฝาปิดแบบทึบ - 77+A

 

ขนาดภายนอก L490 x W410 x H250 มม. 

ขนาดภายใน L450 x W355 x H240 มม. 

ขนาดของก้นถัง L430 x W340 วัตถุดิบ PP

โหลดได้ 19 ลิตร, มี สีน้ำตาล, สีฟ้า, สีเขียว, สีชมพู

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก

 

 

 

พลาสติกลูกฟูก แผ่นพลาสติก แผ่นพลาสติกลูกฟูก แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

 

 

 

พลาสติกลูกฟูก 

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB22

 

 

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB22

 

ขนาด L2450 x W1300 มม. 

ความหนาของแผ่นพลาสติกลูกฟูก 2 มม.

มีสีขาว, ใส, แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, เทา, ดำ

 

พลาสติกลูกฟูก 

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB32

 

 

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB32

 

ขนาด L2450 x W1300 มม. 

ความหนาของแผ่นพลาสติกลูกฟูก 3 มม.

มีสีขาว, ใส, แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, เทา, ดำ

 

 

 พลาสติกลูกฟูก

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB42

 

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB42

 

ขนาด L2450 x W1300 มม. 

ความหนาของแผ่นพลาสติกลูกฟูก 4 มม.

มีสีขาว, ใส, แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, เทา, ดำ

 

 

พลาสติกลูกฟูก 

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB52

 

 

แผ่นพลาสติกลูกฟูก - PPB52

 

ขนาด L2450 x W1300 มม. 

ความหนาของแผ่นพลาสติกลูกฟูก 5 มม.

มีสีขาว, ใส, แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, เทา, ดำ

 

   
   
   

 

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก

 

 

 

ลังคว่ำแก้วพลาสติก ลังคว่ำแก้ว ลังใส่ขวด ลังพลาสติกใส่ขวด ลัง ลังพลาสติก ลังใส่แก้ว ลังพลาสติกใส่แก้ว

 

 

 

 

 

 

ลังใส่แก้ว - 114

 

ขนาดลังใส่แก้ว L330 x W250 x H150 มม.

สามารถใส่แก้วได้ 12 ใบ ขนาดของช่อง 73 x 73 มม.

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง

 

 

 

ลังใส่แก้ว - 112

 

ขนาดลังใส่แก้ว L490 x W330 x H150 มม.

สามารถใส่แก้วได้ 24 ใบ ขนาดของช่อง 73 x 73 มม.

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง

 

 

 

 

ลังใส่แก้ว - RW8210

 

ขนาดลังใส่แก้ว L492 x W325 x H115 มม.

สามารถใส่แก้วได้ 24 ใบ ขนาดของช่อง 75 x 75 มม.

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว

 

 

 

 

ลังใส่แก้ว - RW8211

 

ขนาดลังใส่แก้ว L490 x W355 x H150 มม.

สามารถใส่แก้วได้ 24 ใบ ขนาดของช่อง 75 x 75 มม.

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว

 

 

 

 

ลังคว่ำแก้ว 2 ชั้น - RW8212

 

ขนาดลังใส่แก้วทรงสูง L500 x W500 x H142 มม.

สามารถใส่แก้วได้ 25 ใบ ขนาดของช่อง 90 x 90 มม.

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีเทา

 

 

 

 

ขอบเสริมสำหรับลังคว่ำแก้ว 2 ชั้น - RW8213

 

ขนาดของขอบเสริม L500 x W500 x H40 มม.

สามารถใส่แก้วได้ 25 ใบ ขนาดของช่อง 90 x 90 มม.

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีเทา

 

 

 

 

ลังคว่ำแก้ว 3 ชั้น - RW8212-3

 

ขนาดลังใส่แก้วทรงสูง L500 x W500 x H182 มม.

สามารถใส่แก้วได้ 25 ใบ ขนาดของช่อง 90 x 90 มม.

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีเทา

 

 

 

 

 

ลังใส่ขวด - RW8057

 

ขนาดลังใส่ขวด L462 x W313 x H200 มม.

สามารถใส่ขวดได้ 24 ใบ ขนาดของช่อง 70 x 70 มม.

วัตถุดิบ HDPE, มีสีดำ

 

 

 

 

  ลังใส่ขวด - RW8012

 

ขนาดลังใส่ขวด L445 x W363 x H325 มม.

สามารถใส่ขวดได้ 20 ใบ ขนาดของช่อง 85 x 85 มม.

วัตถุดิบ HDPE, มีสีดำ

 

   

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก

 

 

 

ถังหล่อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อพลาสติกแบบเหลี่ยม ถังหล่อเหลี่ยมแบบมีฝา ถังหล่อกลม ถังหล่อพลาสติกกล่อ ถังหล่อกลมแลลมีฝา

 

 

 

 

ถังหล่อทรงเหลี่ยมพร้อมฝา - TT010+TT010L

 

ขนาดภายนอก L730 x W550 x H350 มม.

ขนาดภายใน L670 x W490 x H300 มม.

ขนาดบรรจุ 100 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

 

 

 

 

ถังหล่อทรงเหลี่ยมพร้อมฝา - TT010N

 

ขนาดภายนอก L500 x W390 x H560 มม.

ขนาดภายใน L490 x W380 x H550 มม.

ขนาดบรรจุ 100 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

 

 

 

ถังหล่อทรงเหลี่ยม - TT020

 

ขนาดภายนอก L900 x W620 x H500 มม.

ขนาดภายใน L820 x W550 x H480 มม.

ขนาดบรรจุ 200 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

 

 

 

 

ถังหล่อทรงเหลี่ยม - TT030

 

ขนาดภายนอก L1000 x W690 x H640 มม.

ขนาดภายใน L890 x W590 x H610 มม.

ขนาดบรรจุ 300 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

  

 

 

ถังหล่อทรงเหลี่ยม - TT070

 

ขนาดภายนอก L1390 x W840 x H840 มม.

ขนาดภายใน L1300 x W740 x H780 มม.

ขนาดบรรจุ 700 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

  

 

 

ถังหล่อทรงกลม - RT020

 

ขนาดภายนอก Ø760 x H720 มม.

ขนาดภายใน Ø680 x H690 มม.

ขนาดบรรจุ 200 ลิตร/8 กก., วัตถุดิบ LLDPE

 

 

 

 

ถังหล่อทรงกลม - RT050

 

ขนาดภายนอก Ø760 x H720 มม.

ขนาดภายใน Ø680 x H690 มม.

ขนาดบรรจุ 500 ลิตร/30 กก., วัตถุดิบ LLDPE

 

 

 

 

ถังหล่อทรงกลม - TKK100

 

ขนาดภายนอก Ø630 x H570 มม.

ขนาดบรรจุ 100 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

(สินค้าจริงจะแตกต่างกับภาพประกอบเล็กน้อย)

 

 

 

ถังหล่อทรงกลมพร้อมฝา - TKK100+TKK100L

 

ถังหล่อ+ฝาขนาดภายนอก Ø630 x H700 มม.

ขนาดบรรจุ 100 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

(สินค้าจริงจะแตกต่างกับภาพประกอบเล็กน้อย)

 

 

 

ถังหล่อทรงกลม - TKK800

 

ขนาดภายนอก Ø1300 x H880 มม.

ขนาดบรรจุ 800 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

มีแบบ 20 กก., 25 กก. และ 30 กก.

น้ำหนักถังหล่อมาก ถังหล่อจะหนาและราคาจะสูง

น้ำหนักถังหล่อน้อย ถังหล่อจะบ้างและราคาจะถูก

(สินค้าจริงจะแตกต่างกับภาพประกอบเล็กน้อย)

 

 

 

ถังหล่อทรงกลมพร้อมฝา - TKK800+TKK800L

 

ขนาดภายนอก Ø1300 x H1000 มม.

ขนาดบรรจุ 800 ลิตร, วัตถุดิบ LLDPE

มีแบบ 20 กก., 25 กก. และ 30 กก.

น้ำหนักถังหล่อมาก ถังหล่อจะหนาและราคาจะสูง

น้ำหนักถังหล่อน้อย ถังหล่อจะบ้างและราคาจะถูก

(สินค้าจริงจะแตกต่างกับภาพประกอบเล็กน้อย)

 

   
   
   
   

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก