ลังพลาสติกซ้อนได้สวมได้ ลังสวมสลับ ลังสวมสลับก้นโปร่ง

 

  

ลังพลาสติก แบบสวมสลับ 180 องศา

 

 

027 - ลังสวมสลับ

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 478 x 362 x 95 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 402 x 333 x 90 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก x 300 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 11.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 (หยุดผลิตชั่วคราว)

 

 

004/2562 - ลังสวมสลับ

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 540 x 355 x 145 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 455 x 325 x 140 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 425 x 300 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 19.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง  

 

 

 

004H/2562H - ลังสวมสลับก้นโปร่ง

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 540 x 355 x 145 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 455 x 325 x 140 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 425 x 300 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 19.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

006 - ลังสวมสลับก้นโปร่ง-ข้างโปร่ง 

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 530 x 355 x 145 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 455 x 325 x 140 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 415 x 300 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 19.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

   (หยุดผลิตชั่วคราว)

 

 

030 - ลังสวมสลับแบบทึบ

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 635 x 390 x 249 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 520 x 343 x 236 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 480 x 330 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 39.7 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

029 - ลังสวมสลับแบบทึบ

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 598 x 400 x 251 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 560 x 365 x 243 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 455 x 335 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 43.4 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

  (หยุดผลิตชั่วคราว)

 

 

105 - ลังสวมสลับแบบทึบ

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 660 x 415 x 340 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 515 x 355 x 325 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 480 x 320 มม.

รับน้ำหนัก 45 กก. ขนาดบรรจุ 54.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

  

ลังพลาสติก แบบสวมสลับครึ่งใบ

 

 

 SV01 - ลังสวมสลับแบบครึ่งใบ

 

ลังสวมสลับ ขนาดภายนอก 640 x 490 x 320 มม.

ลังสวมสลับ ขนาดภายใน 600 x 455 x 315 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 550 x 430 มม.

รับน้ำหนัก 40 กก. ขนาดบรรจุ 25.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีเขียว 

 

ลังพลาสติก แบบซ้อนบนหู (รุ่นหูเหล็ก)

 

 

2542 - ลังซ้อนบนหู (หูเหล็ก)

 

ลังซ้อนบนหู ขนาดภายนอก 590 x 365 x 325 มม.

ลังซ้อนบนหู ขนาดภายใน 528 x 325 x 310 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 480 x 275 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 47.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีแดง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีเหลือง

 

 

 

 2557 - ลังซ้อนบนหู (หูเหล็ก)

 

ลังซ้อนบนหู ขนาดภายนอก 650 x 510 x 395 มม.

ลังซ้อนบนหู ขนาดภายใน 585 x 465 x 365 มม.

ขนาดก้นลังพลาสติก 530 x 420 มม.

รับน้ำหนัก 45 กก. ขนาดบรรจุ 90.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีแดง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีเหลือง 

 

   
   

 

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก