ถังน้ำพลาสติก ถังน้ำ ถังน้ำพร้อมฝา ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา ถังน้ำ 26 แกลลอน ถังน้ำขนาดเล็ก ถังน้ำขนาดเล็กพร้อมฝา ถังน้ำพลาสติกขนาดเล็ก ถังน้ำพลาสติกขนาดเล็กพร้อมฝา

 

 

ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 26GN

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 520 x สูง 690 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 460 x สูง 632 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 395 มม. จุ 98 ลิตร/26แกลลอน

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง

 

 

 

ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 314+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 325 x สูง 315 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 280 x สูง 280 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 230 มม. ความจุ 17.7 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง

 

ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 313+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 345 x สูง 335 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 305 x สูง 300 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 235 มม. ความจุ 20.0 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง

 

ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 805+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 355 x สูง 375 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 315 x สูง 345 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 240 มม. ความจุ 26.0 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง 

 

 

 ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 888+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 360 x สูง 400 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 330 x สูง 385 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 255 มม. ความจุ 28.6 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง

 

  

 

 ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 807+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 405 x สูง 490 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 360 x สูง 480 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 300 มม. ความจุ 37.0 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง

  

 

 

ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 315+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 425 x สูง 555 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 380 x สูง 530 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 320 มม. ความจุ 54.5 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง  

 

 

ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 309+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 450 x สูง 570 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 400 x สูง 560 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 340 มม. ความจุ 60.5 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง  

 

 

 ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 320+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 575 x สูง 705 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 515 x สูง 700 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 430 มม. ความจุ 117.5 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง   

  

 

 ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา - 329+A

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 700 x สูง 860 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 630 x สูง 850 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 530 มม. ความจุ 244.5 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา HDPE

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง

 

ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา(เกรดบี)- 12GDB

 

ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 400 x สูง 420 มม. 

ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 340 x สูง 390 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 285 มม. ความจุ 45 ลิตร

วัตถุดิบของถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา Recycled PP (เกรดบี)

มีสีน้ำเงิน, สีเขียวและสีแดง  

 

   
   

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก