ลังพลาสติกซ้อนได้แบบโปร่ง ลังโปร่ง ลังซ้อนแบบโปร่ง ลังซ้อนได้แบบโปร่ง ลังพลาสติก ลังสำหรับอุตสาหกรรม ถาดโปร่ง ถาดพลาสติก ถาดซ้อนได้

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบโปร่ง

 

 

 8218 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 350 x 270 x 95 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 310 x 240 x 90 มม.

รับน้ำหนัก 5 กก. ขนาดบรรจุ 6.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, เขียว 

 

 

 

8076 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 352 x 272 x 125 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 310 x 243 x 120 มม.

รับน้ำหนัก 7 กก. ขนาดบรรจุ 9.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน 

 

 

 

8241- ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 440 x 337 x 240 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 400 x 308 x 233 มม.

รับน้ำหนัก 30 กก. ขนาดบรรจุ 28.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน 

 

 

 

025 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 665 x 395 x 205 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 590 x 365 x 190 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 40.5 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

2540 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 570 x 375 x 310 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 535 x 340 x 290 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 52.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

1028 - ลังโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 615 x 425 x 245 มม.

ลังโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 580 x 385 x 235 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 52.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว - แบบถาดโปร่ง 

 

 

JB01 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 400 x 300 x 100 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 355 x 255 x 90 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 8.0 ลิตร

วัตถุดิบ PPcopo, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

JB02 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 600 x 400 x 80 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 550 x 350 x 68 มม.

รับน้ำหนัก 10 กก. ขนาดบรรจุ 13.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

C048 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 600 x 400 x 130 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 570 x 370 x 120 มม.

รับน้ำหนัก 15 กก. ขนาดบรรจุ 25.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

 

 

CS033 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 620 x 425 x 180 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 578 x 385 x 168 มม.

รับน้ำหนัก 20 กก. ขนาดบรรจุ 37.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง

 

 

 

C049 - ถาดโปร่งซ้อนได้อย่างเดียว

 

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายนอก 600 x 400 x 240 มม.

ถาดโปร่งซ้อนได้ ขนาดภายใน 570 x 370 x 225 มม.

รับน้ำหนัก 25 กก. ขนาดบรรจุ 47.0 ลิตร

วัตถุดิบ HDPE, มีสีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง 

 

   

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก